Cenrādis


Konsultācija – 20 €


Kardiorespiratorais pieraksts ambulatori – 90 €


Kardiorespiratorais pieraksts ar titrēšanu miega laboratorijā – 128 €


 .